OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20), ogłasza

OTWARTY NABÓR PARTNERA

do realizacji projektu planowanego do realizacji
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
(nabór nr: FEDS.07.07-IP.02-046/23).

 

 1. Ogłoszenie o naborze

 2. Załącznik nr 1