Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dla Pacjentów
Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.
  ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań
  tel. 75 721 39 20, fax. 75 721 39 06
  e-mail: sekretariat@lcm-luban.pl
 2. Inspektor danych osobowych
  Łukasz Biela
  e-mail: iod@lcm-luban.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. h Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 6. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania