Skargi i wnioski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

Skargę, wniosek można złożyć ustnie lub pisemnie w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów , a także praw pacjenta.

Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług na rzecz pacjenta.

Skargi i wnioski dotyczące działalności medycznej poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki  mogą być składane do:

 • Pielęgniarek oddziałowych,
 • Kierownika Poradni Specjalistycznej,
 • Kierowników Pracowni Diagnostycznych,
 • Kierowników działów,
 • Pielęgniarki przełożonej,
 • Ordynatorów oddziałów,
 • Zastępcy Kierownika Zakładu ds. Lecznictwa,
 • Prezesa Zarządu.

W przypadku uznania, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Spółki jest niewystarczające, można odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
  Joannitów 6 , 50-525 Wrocław
  Sekcja Skarg i Wniosków  tel. 71 79 79 134
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46, 01-171 Warszawa

   tel.: (22) 532 - 82 - 50

Nowa domena Rzecznika Praw Pacjenta- www.rpp.gov.pl


Ogólnopolska bezpłatna infolinia to:

tel. 800 - 190 – 590   

czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00