Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Konkursy Ofert

Konkursy Ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć oraz transporcie sanitarnym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć oraz transporcie sanitarnym

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j Dz. U. z 2021.711 z późn. zm.), w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.1285 z późn. zm.) Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć oraz transporcie sanitarnym na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Załącznik nr 1 do SWKO

3. Załącznik nr 2 do SWKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

19 października 2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy specjalistow w dziedzine anestezjologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH                          

PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINE ANESTEZJOLOGII

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711) , w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2020.1398 t.j Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWKO

5. Załącznik nr 3 do SWKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

23 lipca 2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE RADIOLOGII PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE RADIOLOGII PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j Dz. U. z 2020.295 z późń. zm.) Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie radiologii przez techników elektroradiologii na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

15 lutego 2021