Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / Konkursy Ofert

Konkursy Ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich i położniczych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH                          

W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH i POŁOŻNICZYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j Dz. U. z 2018.160) Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej/położniczej na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Załącznik nr 1 do SWKO

4. Załącznik nr 2 do SWKO

5. Załącznik nr 3 do SWKO

6. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

14 grudnia 2018

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE PREZESA ZARZĄDU

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

Działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2018.160 t.j./, w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2018.1510 t.j./ Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4

 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

 Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

przez lekarzy na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3 do SWKO

5. SWKO

Rozstrzygnięcie konkursu

 

23 listopada 2018

Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich i położniczych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH                          

W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH i POŁOŻNICZYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j Dz. U. z 2018.160) Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki pielęgniarskiej/położniczej na rzecz pacjentów

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Załącznik nr 1 do SWKO

4. Załącznik nr 2 do SWKO

5. Załącznik nr 3 do SWKO

 

Przesuniecie terminu składania ofert

Wyniki

Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu Ofert

 

 

 

21 listopada 2018