Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

Nazwa zadania: Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie: 114 390,00 zł

Całkowita wartość: 114 390,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami. Zakupione urządzenie będzie służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem COVID-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będzie wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.

15 lipca 2022

Szczepienia COVID-19

Zapraszamy na szczepienie przeciwko COVID-19 do punktu zlokalizowanego w Szpitalu.

Zapisać/Zarejestrować się na szczepienie można poprzez:

  • bezpłatną infolinię narodowego Programu Szczepień pod numerem: 989
  • poprzez e-rejestrację: e-rejestracja
  • telefonicznie pod numerem: 798 000 571  w godzinach: 8.30 - 14.30 od poniedziałku do piątku

Przed szczepieniem proszę o zapoznanie się z ulotką dla pacjenta oraz zgłaszanie się z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia i listą przyjmowanych leków.

Od 23 września możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dawką przypominającą dla wszystkich osób powyżej 50 lat, z zachowaniem odstepu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciwko COVID-19.

Wiecęj informacji pod adresem strony: Dawka przypominająca

Od 7 czerwca możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dzieci , które ukończyły 12 lat. Dzieci szczepione są wyłącznie preparatem Comirnaty firmy Pfizer. Na szczepienie, dzieci powinny zgosić się z prawnym opiekunem oraz wypełnionym formularzem: Formularz .

Kwestionariusze w języku polskim:

Kwestionariusze w języku angielskim:

Kwestionariusze w języku rosyjskim:

Wiecęj informacji pod adresem strony: Szczepimysię

10 marca 2021

Grant

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z .o.o. otrzymał grant finansowy na kwotę blisko 34 tysięcy złotych, który jest wsparciem dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ZPO w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla personelu, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też który nigdy nie zrezygnował z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadał drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Pozostała część grantu została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant został przyznany w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość uzyskanego grantu:          33 590,55 zł

Okres realizacji Projektu:               01.05.2020 – 31.08.2021

 

9 sierpnia 2021

Zmiana godzin w Punkcie Szczepień

Od dnia 5 marca 2021r. zmianie ulegają godziny telefonicznej rejestracji w Punkcie Szczepień.

Zapisać/Zarejestrować się na szczepienie można poprzez:

  • bezpłatną infolinię narodowego Programu Szczepień pod numerem: 989
  • poprzez e-rejestrację: e-rejestracja
  • telefonicznie pod numerem: 75 721 39 02  w godzinach: 7.30 - 9.00 od poniedziałku do piątku
5 marca 2021