Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SZKOŁA RODZENIA

PRZYSZLI RODZICE

Już niebawem w naszym Szpitalu odbywać się będą zajęcia SZKOŁY RODZENIA.

LIczba miejsc ograniczona!

Zapisy od 26 tygodnia życia płodowego Twojego Dziecka.

We wtorki pod numerem telefonu: 575 933 337

 

22 września 2023

Otwarcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp.z o.o. informuje, że od dnia 01.09.2023 świadczy usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie  lekarza, pielęgniarki  i położnej.

Przychodnia POZ zaprasza  osoby zainteresowane objęciem opieką medyczną do składania deklaracji.

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

(wejście główne, budynek przychodni parter obok rejestracji )

1 września 2023

List otwarty członków Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

List otwarty OZPSP

23 maja 2023

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z lat 1998 - 2000

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Lubaniu w latach 1998 - 2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację (po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) do dnia 31 marca 2023 roku w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4,59-800 Lubań oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

16 marca 2023