Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na dostawę Aparatu RTG wraz z montażem oraz pracami remontowymi

Zamawiający, informuje, że termin na składanie ofert został zmieniony na dzień 10.08.2021 roku, godzina 12:00.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatu RTG wraz z montażem oraz pracami remontowymi dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. celem zapobiegania COVID-19” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

27 lipca 2021

Zakup urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/09/2020

30 grudnia 2020

Dostawa artykułów gospodarczych do utrzymania czystości ZP/07/2020

30 grudnia 2020

Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

20 listopada 2020