Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

| Ordynator

 Lek. med. Joanna Mazerska -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

| Pielęgniarka Oddziałowa

Iwona Mazurek

| Opis

Priorytetowym zadaniem tego oddziału jest kompleksowe leczenie bólu, stanów nagłych,  a  także szybka diagnostyka.

Przebywający na nim pacjenci, będący w ciężkim stanie, wymagają zastosowania szczególnych mechanizmów leczniczych i wzmożonego monitorowania.

Wykonywanie takich procedur odbywać się może m.in. dzięki wentylacji mechanicznej,  a także przy farmakologicznym i elektromechanicznym wspomaganiu pracy układu krążenia oraz ciągłym inwazyjnym nadzorowaniu pracy serca i układu naczyniowego.

Oddział zajmuje się:

- Znieczulaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych

- Opieką okołooperacyjną nad znieczulanymi pacjentami, przygotowywaniem do znieczulenia oraz opieką poza znieczuleniową w tym uśmierzaniem  bólu pooperacyjnego

- Leczeniem chorych z niewydolnością podstawowych dla życia narządów tj. oddychanie, krążenie, układ nerwowy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. posiada 7 stanowiska intensywnej terapii, wyposażony jest w aparaturę do kompleksowego monitoringu funkcji życiowych, kompleksowy system infuzji oraz aparat do bronchofiberoskopii.

    Specjalizacje Oddziału:
  1. w zakresie monitoringu
  2. w zakresie wentylacji mechanicznej - ostra i przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, urazy wielonarządowe