Strona główna

Najnowsze aktualności

Szkolenie z e-recepty

N ZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 13:00 na Sali Konferencyjnej odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dotyczące wdrożenia elektronicznej recepty (komunikat w załączeniu).

 Podczas szkolenia dedykowanego personelowi medycznemu (lekarze oraz pielęgniarki/położne) Zespół Wdrożeń CSIOZ przedstawi funkcjonowanie    e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). Obowiązek podłączenia do platformy P1 dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych jak również praktyk lekarskich i pielęgniarskich wystawiających recepty.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokonanie telefonicznego zgłoszenia pod numer 509 388 728.

Komunikat CSIOZ

31 października 2019
Czytaj więcej o: Szkolenie z e-recepty

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z 1997 roku

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Lubaniu w roku 1997.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację (po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) do dnia 30 czerwca 2019 roku   w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4,59-800 Lubań oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

28 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z 1997 roku

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Informujemy, że w miesiącu marcu w Łużyckim Centrum Medycznym

została uruchomiona Poradnia Dermatologiczna  finansowana

ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chętnych pacjentów prosimy o rejestrowanie się osobiście lub

telefonicznie pod nr tel. 75 721 39 4

Do Poradni Dermatologicznej wymagane jest skierowanie !

15 marca 2019
Czytaj więcej o: PORADNIA DERMATOLOGICZNA

W NOWYM ROKU ZAPRASZMY DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY RODZENIA

Informujemy, że z nowym 2019 rokiem w Łużyckim Centrum Medycznym ruszy

bezpłatna SZKOŁA RODZENIA.

Zainteresowane osoby zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się dnia 3 stycznia 2019 roku  o godz 17.30

na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (IV piętro szpitala).

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 757213920 wew. 204 lub 158

21 grudnia 2018
Czytaj więcej o: W NOWYM ROKU ZAPRASZMY DO BEZPŁATNEJ SZKOŁY RODZENIA