Jesteś tutaj: Start / O nas / Informacje o Spółce

Informacje o Spółce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4 został utworzony Uchwałą Nr XVII/85/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 04 października 2003r. w sprawie utworzenia przez Powiat Lubański Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z o.o. Spółka rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu 01 stycznia 2004 roku.

Właścicielem Spółki jest Powiat Lubański, który posiada 100% udziałów.

Spółka prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000182455.

Przeważającą działalnością Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest szpitalnictwo 8610Z Działalność Szpitali. NIP 613-148-05-64. REGON 231190020.

Spółka, jako podmiot leczniczy działa na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000002123.