Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Laboratorium Centralne:

 

 I STRUKTURA

 W skład Medycznego Laboratorium Diagnostycznego wchodzą trzy duże działy diagnostyczne:

 • PRACOWNIA MIKROBIOLOGII ( tel. wew. 135):
 • PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ (tel. wew. 162)
 • PRACOWNIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ( tel. wew. 181):
 1.  Pracownia Hematologii i Koagulologii,
 2.  Pracownia Biochemii,
 3.  Pracownia Immunologii,
 4.  Pracownia Analityki Ogólnej.

II PUNKT POBRAŃ
Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej, Serologii Transfuzjologicznej i Mikrobiologii posiadają

Punkt Pobrań czynny :

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 -10.00 ( I piętro w budynku przychodni )

Wyniki badań można odbierać również po godz. 10.00 w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze w holu głównego wejścia do szpitala.

III PEWNA JAKOŚĆ

Laboratorium jest wpisane do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów

Laboratoryjnych pod numerem 0997.

Spełniamy  wymogi Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, która szczegółowo reguluje uprawnienia

do wykonywania czynności w tym zakresie ( Dz.U. nr 100 poz.1083 z dnia 27 lipca 2001 r.).

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne realizuje cele Polityki Jakości NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu.

Naszym atutem jest wysoka jakość, pozostająca pod stałą kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną.

Uczestniczymy w wielu sprawdzianach, w tym również międzynarodowych, otrzymując stosowne certyfikaty:

 • Powszechne Sprawdziany Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej prowadzone przez COBJ w Łodzi,
 • POLMICRO - prowadzona przez COBJ w Diagnostyce Mikrobiologicznej,
 • External Quality Assessment Programmes - Labquality w Helsinkach,

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej pozostaje pod stałym nadzorem merytorycznym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz uczestniczy w:

 • Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzonej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • Międzynarodowym Programie Kontroli jakości Diahem.

Istotnym elementem, zapewniającym wysoką jakość jest doświadczony, wykwalifikowany personel oraz zgodne ze Standardami Jakości wyposażenie i metody

badawcze. W tym celu stale odnawiamy naszą bazę aparaturową. Zgodnie z GLP (Dobrą  Praktyką Laboratoryjną) zapewniamy krótki czas od pobrania materiału do jego

opracowania, co jest niezwykle ważne dla uzyskania bezbłędnych wyników analiz takich jak np.: elektrolity, INR, czas APTT, badanie ogólne moczu, posiew moczu.

 IV NASI KONTRAHENCI

Wykonujemy badania:


1) dla pacjentów NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego,
2) na zlecenia lekarzy NZOZ-ów zgodnie z umowami,

3) okresowe dla zakładów pracy,

4) odpłatnie na skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich,

5) odpłatnie za badania wykonane na życzenie pacjenta,


Zapraszamy do współpracy. Możliwe rabaty oraz negocjacje cen.

 V AKTUALNOŚCI

Zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców wprowadzamy do oferty kolejne badania,

np. hemoglobinę tlenkowęglową do diagnostyki zatrucia czadem, prokalcytoninę – marker poważnych zakażeń bakteryjnych .

Polecamy także wczesny i pewny test wykrywania ciąży –

oznaczenie HCG w surowicy przy pomocy nowoczesnego analizatora immunologicznego.

Dzięki podpisanym umowom podwykonawczym, możliwe jest wykonanie wielu badań specjalistycznych.

Pracownia Mikrobiologii poleca m.in. testy na obecność Rota-adenowirusów w biegunkach pochodzenia

wirusowego oraz test na obecność wirusa oddechowego RSV, który jest główną przyczyną schorzeń oddechowych

i najczęstszym powodem powikłań oddechowych u niemowląt i dzieci oaz osób starszych.

Karta grupy krwi to dokument, który można nabyć w naszej Pracowni Serologii.

Karta idealnie wypełnia lukę powstałą z powodu braku informacji na temat grupy krwi w nowych dowodach osobistych.

Raz zakupiona-pozostaje z nami na całe życie. W dużym stopniu ułatwia niektóre procedury medyczne

i zaoszczędza czas tak ważny, gdy jest nagłe zagrożenie życia i konieczność podania krwi.

Jej posiadaczami mogą zostać nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci powyżej 2 roku życia.

Identyfikacyjne karty grupy krwi są trwałe, drukowane za pomocą specjalistycznej drukarki.