Oddział Okulistyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

| Ordynator

Dr n. med. Marcin Zieliński - specjalista Okulista

| Pielęgniarka Oddziałowa

Kamila Białowąs

| Opis

Oddział Okulistyczny specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zachowawczym, laserowym i operacyjnym chorób oczu. Oddział jest nowocześnie i kompleksowo wyposażony. Poza podstawowym badaniem ostrości wzroku, przedniego i tylnego odcinka oka, wykonuje się badania USG A i B, OCT, RNFL, pola widzenia, mikroskopie lustrzaną, pachymetrię. Zabiegi operacyjne wykonywane są na przednim i tylnym odcinku oka między innymi wykonywane są zabiegi usunięcia zaćmy, z zastosowaniem soczewek najwyższej jakości, witrektomie, zabiegi przeciwjaskrowe oraz endoskopowe udrożnienie dróg łzowych (DCR) z wykorzystaniem lasera. Ponadto od października 2015 roku Oddział został włączony do ośrodków prowadzących program leczenia wysiękowej postaci AMD. Pacjenci leczeni są poprzez doszklistkowe iniekcje leków w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD)” finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Okulistyczna przyjmująca we wszystkie dni robocze tygodnia. W 2016 roku, w oparciu o kadrę specjalistów oraz spełnienie innych niezbędnych warunków Oddział otrzymał akredytację Ministra Zdrowia umożliwiającą kształcenie specjalizacyjne młodych lekarzy.