Prawa Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szczegółowe informacje na tema praw pacjenta oraz zasad funkcjonowania Rzcznika Praw Pacjenta udziela:

  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
    Młynarska 46, 01-171 Warszawa

   tel.: (22) 532 - 82 - 50

   www.rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia Biura:

tel. 800 - 190 – 590   

 

Tekst ujednolicony Ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001318/U/D20171318Lj.pdf