Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wydłużenie okresu realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

Wydłużenie okresu realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością
do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz zwiększenie jego wartości.

 

22 stycznia 2024

Wznowienie pracy Szpitala

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

informuje, że Oddziały szpitalne, Izba Przyjęć, Poradnie specjalistyczne, Lekarz Rodzinny  w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

oraz Pracownie Diagnostyczne (laboratorium, RTG, TK) od dnia 17 stycznia 2024 r. od godz. 2400 wznowiły udzielanie świadczeń medycznych.

Świadczenia z zakresu lekarza rodzinnego w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są ponownie w budynku szpitala przy Izbie Przyjęć.

18 stycznia 2024

Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.
realizuje projekt pt.
„Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością
do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ
Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”

dofinansowany ze środków Państwowego FunduszuRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Wartość projektu:
125 600,00 zł,
w tym dofinansowanie z PFRON: 100 000,00 zł (80% wartości projektu)

Cel projektu:
likwidacja barier sprzętowych oraz zwiększenie dostępność opieki
ginekologiczno-położniczej dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji projektu: 02.10.2023. r. - 31.01.2024 r.

Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością

11 grudnia 2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20), ogłasza

OTWARTY NABÓR PARTNERA

do realizacji projektu planowanego do realizacji
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
(nabór nr: FEDS.07.07-IP.02-046/23).

 

 1. Ogłoszenie o naborze

 2. Załącznik nr 1

8 listopada 2023