Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej z lat 1998 - 2000

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Lubaniu w latach 1998 - 2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację (po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej) do dnia 31 marca 2023 roku w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Punkcie Informacyjnym NZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. ul. Zawidowska 4,59-800 Lubań oraz na stronie internetowej www.lcm-luban.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

16 marca 2023

Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

Nazwa zadania: Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie: 114 390,00 zł

Całkowita wartość: 114 390,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami. Zakupione urządzenie będzie służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem COVID-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będzie wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.

15 lipca 2022

Szczepienia COVID-19

Zapraszamy na szczepienie przeciwko COVID-19 do punktu zlokalizowanego w Szpitalu.

Zapisać/Zarejestrować się na szczepienie można poprzez:

  • bezpłatną infolinię narodowego Programu Szczepień pod numerem: 989
  • poprzez e-rejestrację: e-rejestracja
  • telefonicznie pod numerem: 798 000 571  w godzinach: 8.30 - 14.30 od poniedziałku do piątku

Przed szczepieniem proszę o zapoznanie się z ulotką dla pacjenta oraz zgłaszanie się z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia i listą przyjmowanych leków.

Od 23 września możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dawką przypominającą dla wszystkich osób powyżej 50 lat, z zachowaniem odstepu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciwko COVID-19.

Wiecęj informacji pod adresem strony: Dawka przypominająca

Od 7 czerwca możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dzieci , które ukończyły 12 lat. Dzieci szczepione są wyłącznie preparatem Comirnaty firmy Pfizer. Na szczepienie, dzieci powinny zgosić się z prawnym opiekunem oraz wypełnionym formularzem: Formularz .

Kwestionariusze w języku polskim:

Kwestionariusze w języku angielskim:

Kwestionariusze w języku rosyjskim:

Wiecęj informacji pod adresem strony: Szczepimysię

10 marca 2021

Grant

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z .o.o. otrzymał grant finansowy na kwotę blisko 34 tysięcy złotych, który jest wsparciem dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ZPO w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla personelu, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też który nigdy nie zrezygnował z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadał drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Pozostała część grantu została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant został przyznany w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość uzyskanego grantu:          33 590,55 zł

Okres realizacji Projektu:               01.05.2020 – 31.08.2021

 

9 sierpnia 2021