Charakterystyka działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. udziela świadczeń medycznych w następujących zakresach:

I. w zakresie leczenia szpitalnego w następujących oddziałach:

 1. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej
 3. Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 4. Oddział Neonatologiczny
 5. Oddział Otolaryngologiczny
 6. Oddział Rehabilitacyjny
 7. Oddział Okulistyczny
 8. Oddział Chorób Wewnętrznych
 9. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 10. Oddział Neurologiczny
 11. Oddział Pediatryczny
 12. Izba Przyjęć

II. w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w następujących poradniach:

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 3. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 4. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 5. Poradnia Otolaryngologiczna
 6. Poradnia Neurologiczna
 7. Poradnia Okulistyczna
 8. Poradnia Kardiologiczna
 9. Poradnia Urologiczna

III. w zakresie rehabilitacja lecznicza w następujących komórkach:

 1. Pracownia Fizjoterapii
 2. Oddział Rehabilitacyjny

IV. w zakresie opieka psychiatryczna w poradni:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego

V. w zakresie opieki długoterminowa w zakładzie:

 1. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy

 VI. w zakresie leczenie stomatologiczne w poradni:

 1. Poradnia Ortodontyczna

VII. w zakresie ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne w pracowni:

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej

VIII. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w Izbie Przyjęć

IX. w zakresie programu lekowego - iniekcje doszklistkowe - realizowanego przez Oddział Okulistyczny

X. W zakresie badań diagnostycznych wykonywanych przez:

 1. Dział diagnostyki obrazowej i endoskopowej:
 • Pracownia RTG
 • Pracownia TK
 • Pracownia USG
 • Pracownia Endoskopowa
 1. Laboratorium Centralne:
 • Pracownia analityczna
 • Pracownia serologii transfuzjologicznej
 • Pracownia mikrobiologii