Grant

9 sierpnia 2021

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z .o.o. otrzymał grant finansowy na kwotę blisko 34 tysięcy złotych, który jest wsparciem dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ZPO w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla personelu, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też który nigdy nie zrezygnował z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadał drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Pozostała część grantu została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant został przyznany w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość uzyskanego grantu:          33 590,55 zł

Okres realizacji Projektu:               01.05.2020 – 31.08.2021