Zaproszenie do składania ofert na dostawę Aparatu RTG wraz z montażem oraz pracami remontowymi

27 lipca 2021

Zamawiający, informuje, że termin na składanie ofert został zmieniony na dzień 10.08.2021 roku, godzina 12:00.

 

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatu RTG wraz z montażem oraz pracami remontowymi dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. celem zapobiegania COVID-19” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.