Konkurs ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy specjalistow w dziedzine anestezjologii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH                          

PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINE ANESTEZJOLOGII

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711) , w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U.2020.1398 t.j Prezes Zarządu N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy  ul. Zawidowskiej 4.

 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

N ZOZ Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z o.o.

 

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWKO

5. Załącznik nr 3 do SWKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert