Zarząd

Prezes Zarządu

Krzysztof Konopka


 

Zastępca Kierownika
Zakładu ds. Lecznictwa


Zdzisław Krynicki

                                                                            

Zdzisław Krynicki