Oddział Neonatologiczny

| Ordynator

Lek. med. Edyta Jarema - specjalista Neonatolog, Pediatra

| Pielęgniarka Koordynująca

Wiesława Krawczyńska

| Opis

Oddział neonatologiczny jest zorganizowany w systemie rooming-in. Składa się on z 9 sal matka - dziecko oraz 3 sal obserwacyjnych wchodzących w pododdział patologii noworodka.

    Wyposażenie oddzialu w sprzęt specjalistyczny:
  1. respirator typu Fabian + Infant Flow do wspomagania oddychania
  2. sprzęt monitorujący: pulsoksymetr, kardiomonitor,
  3. inkubatory otwarte i zamknięte
  4. pompy infuzyjne
  5. lampy do fototerapii, w tym lampa typu kocyk, w którym dziecko może przebywać cały czas z mamą

W oddziale promuje się program karmienia piersią. Noworodki wymagające karmienia sztucznego, karmione są mieszankami sztucznymi gotowymi.

Każdy noworodek w oddziale konsulatowany jest przez neurologopedę. Ma wykonywany masaż strefy orafacjalnej. Kazda mama jest uczona wykonywania tego masażu.

 U każdego noworodka przeprowadzane są testy:

- pulsoksymetryczny, w 2 dniu życia i w dniu wypisu ze szpitala

- przesiewowe w kierunku słuchu, 2/3 dniu  życia.

- testy przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych, w 3 dniu życia

W oddziale są hospitalizowane zdrowe noworodki, prowadzone są także dzieci chore niewymagające intensywnej terapii. Dzieci wymagające intensywnej terapii są przekazywane do ośrodków o wyższej referencyjności. Przesyłane są w wysokospecjalistycznej karetce N- noworodkowej do Legnicy.