Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

| Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Małgorzata Demjanowicz

| Opis