Rozwój usług elektronicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Priorytetu II

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. wraz z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Lwówku Śląskim realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 pt.

"Podniesienie jakości usług medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przy wykorzystaniu e-komunikacji na terenie powiatu Lubańskiego i Lwóweckiego"

Całkowita wartość projektu: 2 170 734,60 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 1 845 124,41 PLN