Dostawy płynów do zabiegów dializacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych ZP/03/2019

22 stycznia 2019

Termin skaładania ofert został przesunięty na dzień 31.01.2019 r. na godz. 08:30