Dostawy płynów infuzyjnych ZP/02/2019

10 stycznia 2019

Zamawiający informuje, że 15.01.2019 roku dokonał modyfikacji treśći SIWZ, Załaczika Nr 1 do SIWZ oraz Załacznika Nr 2 do SIWZ.

Modyfikacja polega na wydzieleniu z Część Nr 1. (Płyny infuzyjne I) poz. 11 i utworzenie z niej nowej Części Nr 3. Płyny infuzyjne III.