Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

15 lipca 2022

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

 

Nazwa zadania: Zakup w 2022r. aparatury sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie: 114 390,00 zł

Całkowita wartość: 114 390,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami. Zakupione urządzenie będzie służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem COVID-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będzie wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.