Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Grant dla Szpitala

Szpital w Lubaniu otrzymał nowy sprzęt medyczny, który ma pomóc pacjentom zarażonym koronawirusem. Wysokość grantu to kwota 538.848 zł. Za te środki zakupiono m.in. defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne oraz dwa aparaty do EKG.

30 września 2020 r. Powiat Lubański podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim/Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” o nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu - Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych - Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Powiat Lubański na realizację grantu w latach 2020-2021 otrzymał środki w wysokości 538.848 zł, w tym:

 • Dofinansowanie projektu z UE  - w wysokości 458.020,80 zł,
 • Ze środków budżetu państwa - w wysokości 53.884,80 zł,
 • ze środków BWD - w wysokości 26.942,40 zł.

Realizację grantu i wydatkowanie środków powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

W ramach grantu zakupiony został sprzęt:

 • medyczny: defibrylator z wyposażeniem, echokardiograf, respirator, dwa kardiomonitory anestezjologiczne,  dwa aparaty do EKG, trzy wózki do transportu pacjentów, dziewięć łóżek szpitalnych z materacami w tym trzy z przeznaczeniem na OIOM,
 • do prowadzenia dezynfekcji - samobieżna maszyna do czyszczenia powierzchni szpitalnych,
 • wyposażenie laboratorium - chłodziarka laboratoryjna

zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym wskazanym we wniosku o przyznanie grantu.

Realizacja grantu przez Powiat Lubański znacząco wpłynęła na polepszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także niweluje skutki choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

24 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Grant dla Szpitala

Grant

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu Sp. z .o.o. otrzymał grant finansowy na kwotę blisko 34 tysięcy złotych, który jest wsparciem dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w ZPO w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia dla personelu, który – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też który nigdy nie zrezygnował z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadał drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Pozostała część grantu została przeznaczona na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Grant został przyznany w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wartość uzyskanego grantu:          33 590,55 zł

Okres realizacji Projektu:               01.05.2020 – 31.08.2021

 

9 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Grant

Szczepienia COVID-19

Zapraszamy na szczepienie przeciwko COVID-19 do punktu zlokalizowanego w Szpitalu.

Zapisać/Zarejestrować się na szczepienie można poprzez:

 • bezpłatną infolinię narodowego Programu Szczepień pod numerem: 989
 • poprzez e-rejestrację: e-rejestracja
 • telefonicznie pod numerem: 798 000 571  w godzinach: 8.30 - 14.30 od poniedziałku do piątku

Przed szczepieniem proszę o zapoznanie się z ulotką dla pacjenta oraz zgłaszanie się z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia i listą przyjmowanych leków.

Od 23 września możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dawką przypominającą dla wszystkich osób powyżej 50 lat, z zachowaniem odstepu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciwko COVID-19.

Wiecęj informacji pod adresem strony: Dawka przypominająca

Od 7 czerwca możliwe jest zarejestrowanie na szczepienie dzieci , które ukończyły 12 lat. Dzieci szczepione są wyłącznie preparatem Comirnaty firmy Pfizer. Na szczepienie, dzieci powinny zgosić się z prawnym opiekunem oraz wypełnionym formularzem: Formularz .

Kwestionariusze w języku polskim:

Kwestionariusze w języku angielskim:

Kwestionariusze w języku rosyjskim:

Wiecęj informacji pod adresem strony: Szczepimysię

10 marca 2021
Czytaj więcej o: Szczepienia COVID-19

Zmiana godzin w Punkcie Szczepień

Od dnia 5 marca 2021r. zmianie ulegają godziny telefonicznej rejestracji w Punkcie Szczepień.

Zapisać/Zarejestrować się na szczepienie można poprzez:

 • bezpłatną infolinię narodowego Programu Szczepień pod numerem: 989
 • poprzez e-rejestrację: e-rejestracja
 • telefonicznie pod numerem: 75 721 39 02  w godzinach: 7.30 - 9.00 od poniedziałku do piątku
5 marca 2021
Czytaj więcej o: Zmiana godzin w Punkcie Szczepień