Ograniczenie dostępności do Poradni Specjalistycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2020

Celem minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Zarząd NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. wprowadza ograniczenie, do niezbędnego minimum w zakresie  udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego w poradniach specjalistycznych.

Oznacza to, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają odwołane wszystkie wizyty pacjentów, w tym wizyty planowe pilne.  Na bieżąco będą przyjmowani pacjenci w trybie nagłym.

Pacjenci, którzy np. wymagają zaopatrzenia w leki poprzez wystawienie recept proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20 (dotyczy to wyłącznie pacjentów kontynuujących leczenie).

Wprowadza się wizyty na odległość, z których mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W celu uzyskania teleporady pacjenci proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20.

Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a  jednocześnie będzie traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim.

Pacjenci, których wizyty z okresu od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane, proszeni są o kontakt  z Rejestracją po dniu 05 maja 2020 r.  celem ustalenia nowego terminu wizyty tel. 75 721 39 40. Nasza prośba o kontakt pacjenta z Rejestracją wynika z dużej ilość odwołanych wizyt.

Rejestracja do Poradni specjalistycznych odbywać się będzie  na zasadzie wyznaczenia wstępnego terminu wizyty, który zostanie podany z dokładnością co do daty po ustaniu stanu epidemiologicznego. Szacujemy, że dokładne terminy wizyt będzie można wyznaczać po dniu  05 maja 2020 r. Z uwagi na ogromną  liczbę pacjentów uprzejmie prosimy pacjentów o kontakt z Rejestracją celem ustalenia dokładnego terminu wizyty tel. 75 721 39 40

Dodatkowo został uruchomiony drugi numer telefonu do kontaktu z Rejestracją nr tel.  75 721 07 88

W celu Rejestracji na badanie RTG ze skierowaniem od lekarza POZ, rejestracja wyłącznie telefoniczna pod nr 75 721 39 20 wew. 178.

Niniejszy komunikat jest jednoznaczny z poinformowaniem pacjentów o czasowo odwołanych wizytach.