pio
o_spolce oddzialy pip cennik kontakt praca
  Witamy na stronach
  NZOZ - Łużyckiego
  Centrum Medycznego
  w Lubaniu Sp. z o.o.
Aktualności

NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
w Lubaniu Sp. z o.o.

z siedzibą w Lubaniu przy ulicy Zawidowskiej 4 jest spółką prawa handlowego, powołaną umową spółki z dnia 23 października 2003 roku, prowadzącą działalność na podstawie wpisu Nr 0000182455 do Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka posiada kapitał zakładowy
w wysokości 6.705.000 złotych.
NIP 613 148 0564
REGON 231190020

Wyłącznym właścicielem Spółki jest Powiat Lubański. W ramach prowadzonego przez Spółkę zakładu opieki zdrowotnej funkcjonuje dziewięć oddziałów szpitalnych, jedenaście poradni specjalistycznych oraz inne działy medyczne, NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. zatrudnia łącznie 363 osoby będąc tym samym jednym z większych pracodawców w regionie.©2006 PROGRAPHX